Verzuim is voor werkgever en werknemer.

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK
Heeft u een werknemer die langdurig verzuimt (rond 1e ziektejaar) en/of waarbij blijvende beperkingen zijn vastgesteld en u wilt meer weten over de mogelijkheden in werk binnen uw  bedrijf of bij een andere werkgever? Ik kom naar uw bedrijf voor een gesprek met u als werkgever en uw werknemer.

ARBEIDSDESKUNDIG CONSULT
Heeft u een verzuimtraject met een werknemer, waarbij u het gevoel heeft dat het stagneert? In een 3-gesprek met de leidinggevende en werknemer maak ik een analyse van de situatie om te komen tot een concreet plan om voortgang te geven aan het verzuimtraject.

BEGELEIDING BIJ RE-INTEGRATIE EN COACHING
Denkt u wel eens heb ik alle stappen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) op de juiste wijze en tijdig ingezet? Zijn uw leidinggevenden in staat het gehele WVP traject goed uit te voeren samen met de werknemer? Hoe voer ik nu een verzuimgesprek met mijn werknemers? Ik ondersteun u in het gehele WVP-traject en coach uw leidinggevenden en werknemers.

DOSSIERBEOORDELING IN DE 13e ZIEKTEWEEK EN/OF ROND HET 1e ZIEKTEJAAR
Met de dossierbeoordeling stel je vast of je de goede dingen doet op het juiste moment. Hiermee werk je toe aan een optimale inzetbaarheid van de werknemer en voorkom je dat verzuimkosten onnodig hoog oplopen.

VERZUIMBELEID
Het terugdringen van het ziekteverzuim begint met een actief verzuimbeleid. Binnen het verzuimbeleid komen de wet- en regelgeving en de wensen van het bedrijf bij elkaar. Ik adviseer u graag bij het opzetten en implementeren van het eigen regiemodel, het ontwikkelen van verzuimbeleid en het maken van een verzuimreglement.

MAXIMALE INZETBAARHEID VAN MEDEWERKERS
Met een vooruitziende blik naar morgen, investeren in uw personeel, zodat zij optimaal inzetbaar blijven binnen uw bedrijf. Ik voer een preventief gesprek met uw werknemer. U kunt ook gebruik maken van de werkscan.                              

IK DRAAG BIJ AAN HET VERGROTEN VAN HET RENDEMENT BINNEN UW BEDRIJF

Marja Wekking logo svg